HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point)

HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point) Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му

Какво е HACCP?

HACCP е съкращение, което в превод означава “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки”. Това са точки от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човешкия организъм. Ако контролът в тези точки не е достатъчно ефективен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на хората. Изградена, внедрена и сертифицирана HACAP система осигурява това да не се случи.

Continue reading »