Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

Снимката е направена в градинката на базар “Герена”, гр. София

ISO 9004:2009 Управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход за управление чрез качеството.

В непрекъснато променящите се ситуации, организациите вече не могат да разчитат само на по-добро представяне, ползвайки настоящите си бизнес модели. За  да оцелят и да останат успешни в бъдеще,  те трябва да наблюдават бизнес средата, да прогнозират развитието й,  както и да реагират на  непрекъснато променящите се нужди и очакванията на заинтересованите страни.

ISO 9004:2009  не е стандарт, спрямо който една организация може да се сертифицира. Този стандарт е ръководство за дейността на организацията като цяло. В него са дадени допълнителни насоки за ефективно въвеждане на Системите за управление на качеството.

Стандартът дава насоки за управлението на организациите за постигане на устойчив успех чрез използването на качествени подходи за управление. Помага им да подобрят своите системи за управление, извън основните изисквания на ISO 9001:2008  и е ръководство за управление, основано на оценката на собствените си силни и слаби страни.

Continue reading »