ISO / IEC 20000-1:2011 Информационни технологии – управление на услугите – Част 1: Изисквания към системата за управление на услугите.

ISO / IEC 20000-1:2011 Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements (Информационни технологии – Управление на услуги – Част 1: Изисквания към системата за управление на услуги) е издаден на 11.04.2011 г. и заменя ISO/IEC 20000 – 1:2005 Information technology — Service management (Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания ).

ISO/IEC 20000-2:2005 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Кодекс за добра практика (Information technology – Service management) предстои да бъде изменен.

Continue reading »

Създаване на инсталационен USB Flash drive за Windows и Linux. Част 1 – Windows.

Все по – разпространен метод за инсталация на операционната система на даден компютър е използването на USB Flash Drive като източник за инсталация, вместо традиционния носител – CD или DVD диск. Като предимства на метода могат да се изтъкнат:

  1. По – висока скорост на четене на данните от USB Flash Drive устройството
  2. Възможност за инсталация на машини, които нямат DVD-ROM устройство
  3. След приключване на инсталацията, USB Flash Drive устройството може да бъде изтрито или форматирано и използвано за пренасяне на друга информация.

Въпреки, че този метод на инсталация присъства като възможност при Linux дистрибуциите от няколко години, при Windows тази възможност беше въведена при версия 7. В тази публикация ще бъдат разгледани методите за създаване на инсталационно USB Flash Drive устройство, за инсталация на Windows и Linux. Ще бъдат разгледани методи за направата на такова устройство и под двете операционни системи.

Continue reading »

Възможност за финансиране на проекти по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ обяви процедура  за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.

Нашият екип  Ви предлага:

1. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата; 

2. Професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление;

3. Професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление.

Continue reading »

Прилагане на Система за енергиен мениджмънт ISO 50001 (BS EN 16001)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с ръководство за употреба” (Energy management system – Requirements with guidance for use).

На 27.06.2011г. Българският институт за стандартизация (БИС) публикува съобщение за предстоящо гласуване в CEN/CENELEC на решение за въвеждане на ISO 50001:2011 като европейски стандарт и отмяна на ЕN 16001:2009 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”.

Continue reading »