Mozilla Firefox и Thunderbird – невидими менюта под Windows 7

Един доста неприятен, но рядко срещан проблем при Mozilla Firefox и Thunderbird под Windows 7 е, че при използването на някои не-Microsoft визуални стилове, контекстните менюта на програмите стават невидими. За да бъде решен този проблем е необходимо да се следват следните стъпки:

Continue reading »

Стартира процедура BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд” – 100% финансиране за малки и средни предприятия

На 17.10.2011г. с пресконференция официално  стартира кампанията за набиране на проекти по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проектно предложение трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Continue reading »