Управление на пакетите под Linux – Част трета: Debian package management

Основи

Един Debian пакет съдържа изпълними файлове, библиотеки и документацията за съответното приложение. Обикновенно пакетите за този тип пакетен мениджър имат разширението “.deb“. Както и при RPM, пакетите за Debian могат да бъдат управлявани както и от пакетен мениджър от ниско ниво, така и от пакетни мениджъри от високо ниво. Мениджъра от ниско ниво се нарича dpkg. Някои от мениджърите от високо ниво са aptitude, apt, Synaptics, Adept, gdebi . Най-често използван е apt.
Continue reading »