Ръководство по социална отговорност ISO 26000:2010

ISO 26000:2010 “Социална отговорност”

През последните дни зачести търсенето в нашия сайт на информация по проблемите на социалната отговорност. Нашият екип предоставя тази информация в помощ на търсещите ползватели на сайта.

Какво е ISO 26000?

Ръководството по социална отговорност ISO 26000:2010 не съдържа изисквания, не е стандарт за система за управление и  не е предназначено, или подходящо  за целите на сертифицирането. 

ISO 26000 съдържа доброволни насоки в областта на социалната отговорност и може да се използва като част от политика за обществени дейности.

Continue reading »

Защо да изберем стандарт SA 8000 “Социална отговорност”

Международният стандарт SA 8000 “Социална отговорност”  (Social Accountability) е разработен от Social Accountability International (SAI).

SAI е международна организация, която работи в сферата на  защитата на правата на човека по време на работа в световен мащаб. Основното предназначение на стандарта SA 8000 е да определи рамката на социалната отговорност на организациите, приели доброволно да го спазват.

Continue reading »