The Piano Guys

Наскоро попаднах на изпълненията на “The Piano Guys”. Това са двама изключителни музиканти – Джон Шмид (пианист) и Стивън Шарп Нелсън (виолончелист). Заедно с тях работят и Пол Андерсън, Тел Стюард и Ал Ван Дер Беек – екипът който им помага да осъществят невероятните клипове към парчетата.

Да ги нарека виртуози би било малко. Оставям на вас да предцените.

 

С пожелания за весели празници от екипа на ММ Бизнес Консулт.

 

Moonlight – Electric Cello (Inspired by Beethoven)

The Cello Song – Bach is back (with 7 more cellos)

Michael Meets Mozart – 1 Piano, 2 Guys, 100 Cello Tracks

Cello Wars (Star Wars Parody) Lightsaber Duel

Somewhere Over the Rainbow/Simple Gifts (Piano/Cello Cover)

Beethoven’s 5 Secrets – OneRepublic (Cello/Orchestral Cover)

Coldplay – Paradise (Peponi) African Style (Piano/Cello Cover) – The Piano Guys ft. Alex Boye


The Piano Guys

Нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие”

Новата схема за безвъзмездна финансова помощ е насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините (конкретни бенефициенти) ще имат възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Схемата се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” .

Continue reading »