Вие питате, ние отговаряме

Започваме нова рубрика в нашия сайт. Целта е вие да задавате въпроси, а ние да ви отговаряме. Въпросите които можете да задавате не са ограничени по тема. Ние ще направим всичко възможно за да оговорим на тях. Ето и първите въпроси и техние отговори.

Панорамна пътека Бистрица – Железница стръмна ли е?

Панорамната пътека не е стръмна и освен това е много красива. Пътеката е равна в по-гоямата си част, а там където има изкачване или слизане, е доста полегата. При разходките по нея сме виждали хора на всякакви възрасти – от малки деца до възрастни хора. Около самата пътека е пълно със скрити поляни и живописни кътчета. Пътеката пресича няколко потока, а заради гъстата гора в която е разположена е идеална за разходки през лятото. Все пак не забравяйте да си вземете шапки, вода и нещо за хапване. Освен това имайте едно на ум за дивите животни. Витоша е дом както на тревопасни, така и на хищници, но като цяло поради оживеността на пътеката, животните я отбягват.

Ако искате да видите как изглежда пътеката между Бистрица и Железница, посетете нашите галерии:

Първи сняг 2011
Витоша – панорамна пътека

Витоша, 01.01.2012
Пролет 2012

Как се прави Windows на флашка през Linux

Създаването на Windows инсталационно USB устройство е описано в нашата статия “Създаване на инсталационен USB Flash drive за Windows и Linux. Част 1 – Windows”.


IEC / ISO 31010 Управление на риска – техники за оценка на риска (IEC/ISO 31010 Risk management – Risk assessment techniques)

IEC / ISO 31010 Управление на риска – техники за оценка на риска е международен стандарт, предназначен да  бъдат отразявани текущите добри практики в областта на подбор и използване на техники за оценка на риска.

Нашият екип Ви предлага:

1. Обучение по прилагане на стандарт IEC / ISO 31010 “Управление на риска – техники за оценка на риска”

2. Оценяване на рисковете за Вашата организация, проект или дейност.

Приемаме заявки на е-mail: mm.businessconsult@gmail.com

телефони: 0889 300 103 и 0878 428 047;

лице за контакт: Мая Михайлова

Continue reading »

Стартира процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

На 28.06.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. обявяви открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

Нашият екип Ви предлага:

1.Консултантски услуги при подготовка на кандидатсващия проект
2.Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС  EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Continue reading »