Обсъжда се нова версия на стандарт ISO 9001:2008

 Обсъжда се нова версия на  стандарт ISO 9001:2008. Новата версия ще бъде ISO 9001:2015.

Серията ISO 9000 разглеждат различните аспекти на управление на качеството и съдържат някои от най-известните стандарти на организацията ISO .

Стандартите предоставят насоки и инструменти, които фирмите и организациите могат да използват за да гарантират, че техните продукти и услуги постоянно отговарят на изискванията на клиента. Също така да докажат, че качеството на техните продукти/ услуги се преглежда и  подобрява.

Има много стандарти в семейството ISO 9000, в това число:

  • ISO 9001:2008  Quality management systems — Requirements – определя изискванията към  система за управление на качеството;
  • ISO 9000:2005 – ISO 9000:2005  Quality management systems — Fundamentals and vocabulary – е речник и обхваща основните понятия, използвани в серията стандарти;
  • ISO 9004:2009 – ISO 9004:2009  Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach – фокусира се върху това как да се направи система за управление на качеството по-ефикасна и ефективна;
  • ISO 19011:2011 – ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems – дава насоки за вътрешни и външни одити на системи за управление на качеството.

В стандарт ISO 9001:2008 се определят критериите за система за управление на качеството и е единственият стандарт в семейството, по който организацията можеда бъде сертифицирана, (въпреки че това не е изискване). Всяка организация, независимо от нейният вид, големина, дейност, може да използва този стандарт за да създаде своя система за управление.

Всъщност ISO 9001:2008 се изпълнява от над един милион фирми и организации в над 170 страни. Използването на стандарт ISO 9001:2008 помага на организацията да гарантира на  потребителите си, че предлага качествени продукти и услуги, което, което от своя страна носи много ползи за бизнеса.

Проверката, че системата работи, е много важна част от ISO 9001:2008. Една организация трябва да прави вътрешните одити, за да провери как работи нейната система за управление на качеството.

Организацията може да реши да покани независим сертифициращ орган, за да провери дали тя е в съответствие с изискванията на стандарта, но няма изискване за това. Ако организацията вземе решение да не сертифицира своята система за управление, тя би могла да покани своите клиенти да проверят как работи нейната системаза управление.

До края на 2015 година предстои актуализиране на версията на стандарт ISO 9001.

Всички ISO стандарти се преразглеждат на всеки 5 години, за да се гарантира, че те остават полезни и актуални.

Какви промени се обсъждат? Continue reading »