Създаване на инсталационен USB Flash drive за Windows и Linux. Част 1 – Windows.

Все по – разпространен метод за инсталация на операционната система на даден компютър е използването на USB Flash Drive като източник за инсталация, вместо традиционния носител – CD или DVD диск. Като предимства на метода могат да се изтъкнат:

  1. По – висока скорост на четене на данните от USB Flash Drive устройството
  2. Възможност за инсталация на машини, които нямат DVD-ROM устройство
  3. След приключване на инсталацията, USB Flash Drive устройството може да бъде изтрито или форматирано и използвано за пренасяне на друга информация.

Въпреки, че този метод на инсталация присъства като възможност при Linux дистрибуциите от няколко години, при Windows тази възможност беше въведена при версия 7. В тази публикация ще бъдат разгледани методите за създаване на инсталационно USB Flash Drive устройство, за инсталация на Windows и Linux. Ще бъдат разгледани методи за направата на такова устройство и под двете операционни системи.

Windows 7 инсталационен USB Fash Drive

Създаване под Windows

За да бъде създадено инсталационно USB Flash устройство под Windows, е необходимо първо да бъде свален пакета Windows 7 USB/DVD Download Tool от сайта на Microsoft. След като инсталацията приключи, стартирайте програмата. Следвайте инструкциите на програмата. Важно е да използвате USB Flash устройство с големина поне 4GB. Също така, данните на устройството ще бъдат премахнати. Следващите няколко изображения, показват стъпките, през които ще преминете при създаването на инсталационното USB Flash устройство:

1. Избор на ISO изображение на Windows 7

2. Избор на тип устройство. На тази стъпка изберете “USB Device”

3.Избор на USB устройство за разопаковане на ISO изображението

4. Този прозорец показва, каква част от създаването на устройството е изпълнена.

След като създаването на устройството приключи, можете да го използвате за нова Windows 7 инсталация, ако BIOS на машината поддържа зареждане от USB. Метода за избор варира между различните версии и типове на BIOS. Заради това, използвайте инструкциите за съответната машина, която ще инсталирате.

Създаване под Linux

Под Linux наяма инструмент, който да е в състояние да създаде инсталационен USB Flash drive за Windows 7. Всички стъпки се изпълняват под терминал. Подготовката за създаване на устройството започва с инсталиране на ms-sys. Това е програма за Linux, която се използва за създаване на Microsoft boot записи под Linux. Ако програмата не е налична в хранилищата на Вашата линукс дистрибуция, можете да я свалите от линка по-горе. След това ще се наложи да я компилирате и инсталирате.

За да създадете устройството, следвайте следните стъпки:

1. Използвайки fdisk или cfdisk, създайте NTFS дял на USB Flash устройството:

cfdisk /dev/sdb

Внимание! Вашето устройство може да бъде различно от /dev/sdb. Преди да изпълните тези команди, проверете кое е устройството.

2. Форматирайте дяла

mkfs.ntfs -f /dev/sdb1
3. Монтирайте Windows 7 изображението

# mount -o loop win7.iso /mnt/iso # mount /dev/sdb1 /mnt/usb

4. Копирайте съдържанието на изображението върху USB Flash устройството

# cp -r /mnt/iso/* /mnt/usb/

5. Създайте MBR запис на устройството

# ms-sys -7 /dev/sdb

След това размонтирайте USB Flash устройството. То е готово за използване. Важно е да се отбележи, че под Linux има два драйвера за NTFS файловата система. Препоръчително е да използвате ntfs-3g за да избегнете грешки при прехвърлянето на данните.


В създаването на тази статия са използвани материали от следните сайтове:

  1. ArsTechnica
  2. serverfault.com

Comments are closed.