ISO / IEC 20000-1:2011 Информационни технологии – управление на услугите – Част 1: Изисквания към системата за управление на услугите.

ISO / IEC 20000-1:2011 Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements (Информационни технологии – Управление на услуги – Част 1: Изисквания към системата за управление на услуги) е издаден на 11.04.2011 г. и заменя ISO/IEC 20000 – 1:2005 Information technology — Service management (Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания ).

ISO/IEC 20000-2:2005 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Кодекс за добра практика (Information technology – Service management) предстои да бъде изменен.

ISO / IEC 20000-1:2011 е стандарт който дава указания за разработване и внедряване на  Системи за управление на  IT  услутите ( IT SMS).

Той определя изискванията към доставчиците на IT услуги (планиране, установяване, прилагане, експлоатиация, наблюдение, преглед, поддържка и подобряване  на системи за управление на услугите).

Изискванията включват планиране, установяване, прилагане, експлоатиация, наблюдение, преглед, поддържка и подобряване  на системи за управление на услугите в IT сектора  (за да бъдат изпълнени договорените с клиентите  изисквания към услугите).

ISO / IEC 20000-1:2011 може да се използва от:

 • организации, които търсят услуги от доставчици на IT  услуги (когато се изисква гаранция, че техните изисквания ще бъдат изпълнени);
 • организации, които изискват последователен подход от всички доставчици на услуги, включително и тези   във веригата за доставка;
 • доставчици на услуги, които възнамеряват да демонстрира своите възможности за проектиране, доставка и подобряване на услугите, които отговарят на изискванията за обслужване;
 • доставчици на услуги за наблюдение, измерване и преглед на своите процеси за управление на услугите;
 • доставчици на услуги за планиране, установяване, прилагане, експлоатиация, наблюдение, преглед, поддържка и подобряване  на системи за управление на услугите чрез ефективно прилагане и функциониране на Система за управление на услугите (SMS);
 • оценители или одитори, тъй като в ISO / IEC 20000-1:2011 са заложени изискванията и критериите за оценка на съответствието на  Системите за управление на услугите.

Измененията в новата версия на стандарта най-общо са насочени към създаване  на система за управление на услугите и нтегрирането й с други системи, разработени в съответствие с други стандарти в интегрирани системи за управление:

 • Въведена е концепцията за система за управление на услугите (Service management system requirements );
 • Новата версия е по-добре съобразена с ISO 9001 и ISO 27001 и предполага по-лесно интегриране към тях;
 • Комбинирани са  раздел 3 и 4 на версията  ISO 20000-1: 2005 г., в една секция;
 • Разширен е обхвата на раздел 5 на  ISO 20000-1: 2005 г. – Проектиране и преход;
 • Комбинирани са раздел 9 и 10 от ISO 20000-1: 2005 г в една секция;
 • Раздел 1 вече е  Система за управление на услугите.

За повече информация можете да използвате контактите, публикувани на сайта.

Comments are closed.