Създаване на инсталационен USB Flash drive за Windows и Linux. Част 2 – Linux.

Cъздаване под Windows

Различните дистрибуции имат различни собствени инструменти за създаване на инсталационен USB Flash drive под Windows. В случай, че дистрибуцията, която се каните да използвате има собствен инструмент за създаване на подобно устройство, препоръчително е да използвате именно него.

В случай, че дистрибуцията, не притежава подобен инструмент, то може да се опитате да използвате някой от следните инструменти:

  1. UNetbootin
  2. YUMI
  3. Universal USB installer
  4. LiveUSBInstall

В тази статия няма да се спирам на подробности за използването на тези приложения, тъй като всички те са с прост и лесен за употреба интерфейс. Повече информация за тях, можете да намерите на страниците на приложенията.

Създаване под Linux

Както и под Windows, някои дистрибуции имат собствени инструменти за създаване на USB Flash drive. При положение, че не желаете или не можете да използвате тези инструменти, най разпространен е UNetbootin. Ето пример как се използва UNetbootin за създаване на инсталационен USB Flash drive за Kubuntu:

Избор на дистрибуция – Можете да използвате UNetbootin за да свалите от мрежата която и да е от поддържаните дистрибуции. Ако вече сте свалили ISO образ на дистрибуцията, просто трябва да го посочите в интерфейса на програмата:

След като процеса приключи, можете да използвате новосъздаденето USB Flash устройство за инсталация на машина.

Друг вариант за създаване на USB Flash устройство е чрез командата dd. Важно е да се отбележ, че това не е достъпно за всички дистрибуции. В моя опит съм тествал този метод успешно с openSuSE, Fedora и Arch. Ето и как се прави:

Първо, установете кое е устройството, представящо USB Flash в Linux, използвайки dmesg. В конкретния случай, това е sdc

[ 1714.304871] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 1714.433647] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 1714.662795] sd 7:0:0:0: [sdc] 4030464 512-byte logical blocks: (2.06 GB/1.92 GiB)
[ 1714.663379] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1714.663388] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 1714.663850] sd 7:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[ 1714.663857] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1714.666733] sd 7:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[ 1714.666743] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1714.667640]  sdc: sdc1
[ 1714.669847] sd 7:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[ 1714.669855] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1714.669861] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 1727.945706] sdc: detected capacity change from 2063597568 to 0

Прехвърлете ISO образа на USB устройството, използвайки dd:

root@solaris:/home/ivailo# dd if=./archlinux-2010.05-core-i686.iso of=/dev/sdc
663552+0 records in
663552+0 records out
339738624 bytes (340 MB) copied, 247.798 s, 1.4 MB/s
root@solaris:/home/ivailo#

С това създаването е завършено. Важно е да се отбележи, че за създаването се използва основното устройство (/dev/sdc), а не някой от дяловете (например /dev/sdc1).

One Response to “Създаване на инсталационен USB Flash drive за Windows и Linux. Част 2 – Linux.”

  1. I really like it when individuals arrive jointly and share opinions, fantastic website, hold it up.