Ръководство по социална отговорност ISO 26000:2010

ISO 26000:2010 “Социална отговорност”

През последните дни зачести търсенето в нашия сайт на информация по проблемите на социалната отговорност. Нашият екип предоставя тази информация в помощ на търсещите ползватели на сайта.

Какво е ISO 26000?

Ръководството по социална отговорност ISO 26000:2010 не съдържа изисквания, не е стандарт за система за управление и  не е предназначено, или подходящо  за целите на сертифицирането. 

ISO 26000 съдържа доброволни насоки в областта на социалната отговорност и може да се използва като част от политика за обществени дейности.

ISO 26000:2010 е Ръководство, документ, в който са дадени  насоки за:

  • понятия, термини и определения, свързани със социалната отговорност;
  • историята, тенденциите и характеристиките на социална отговорност;
  • принципи и практики, свързани със социалната отговорност;
  • основните теми и проблеми на социалната отговорност;
  • интегриране, внедряване и насърчаване на социално отговорно поведение в цялата организация;
    идентифициране и ангажиране със заинтересованите страни;
  • ангажимент за комуникиране, изпълнение и друга информация, свързани със социалната отговорност.

Какво е предназначението на ISO 26000:2010?

Ръководството по социална отговорност ISO 26000:2010 е предназначено да помогне на организациите за устойчивото развитие. То трябва да насърчава общо разбиране в областта на социалната отговорност и да допълни други инструменти и инициативи за социална отговорност, а не да ги замени.

Неговата цел  е да насърчи организациите, да надхвърлят спазването на закона, като признава, че спазването на правните изисквания е основно задължение на всяка организация и съществена част от тяхната социална отговорност.

Насоките, съдържащи се в този документ са предназначени да бъдат ясни и разбираеми дори за неспециалисти. Информацията, която се съдържа в него има задачата да е обективна и приложима за всички видове организации, включително голям бизнес, малки и средни предприятия, публични администрации и неправителствени организации.

Предизвикателството, което стои пред  ISO 26000 се състои в това: е как практиките да се положат на принципите  за социална отговорност и как да функционират ефективно и ефикасно, когато дори разбирането какво е “социална отговорност” и средствата за постигането й  могат да се различават в различните програми.

Ръководството ISO 26000 допълва предишни  инициативи за социална отговорност, които са склонни да се фокусират върху “корпоративната социална отговорност”.

Защо  ISO 26000 е важно?

Устойчив бизнес за организациите: означава не само да предоставят  продукти и услуги, които отговарят на изискването на клиентите. Устойчив бизнес означава  и това, организациите да функционират без да  застрашават околната среда, а  също така и да работият по социално отговорен начин.
Натиск върху организациите за социално отговорно управление оказват клиенти, потребители, правителства и  асоциации  на обществеността като цяло.

Далновидите организационни лидери признават, че трябва да се изгради траен успех, основаващ  се на надеждни бизнес практики. В същото време те осъзнват, че трябва да се работи за предотвратяването на счетоводни измами, трудова експлоатация и т.н.

Този документ е полезен тъй като от една страна, съществут декларации за изпълнение  на принципите, свързани със социално отговорно поведение на организациите, а  от друга страна, има много индивидуални програми и инициативи за социална отговорност, но е необходимо да се даде обобщен отговор на въпроса “какво е социално отговорно управление”.

При прилагането на ISO 26000:2010 е препоръчително, организацията да вземе под внимание социалните, екологичните, правните, културните, политическите и организационните различия, както и различия в икономическите условия, като същевременно да е и в съответствие с международните норми на поведение.

Ръководството е съобразено с, и допълва съответните декларации и конвенции от страна на Организацията на обединените нации и нейните съставни елементи, по-специално Международната организация на труда (МОТ), с която ISO е създала Меморандум за разбирателство за осигуряване на съгласуваност със стандартите на МОТ за труд.

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език международния стандарт за социалната отговорност – БДС ISO 26000:2012 „Указания за социална отговорност”

В България е създадена  Българската мрежа за корпоративна социална отговорност.

На всички читатели на тази статия желаем успех в стремежа да изградят и приложат социално отговорно управление!

Екипа на ММ БИЗНЕС КОНСУЛТ

 

2 коментара to “Ръководство по социална отговорност ISO 26000:2010”

  1. Hello! I realize this is kind of off-topic however I needed to ask. Does operating a well-established website like yours require a massive amount work? I am completely new to blogging but I do write in my diary every day. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!

  2. Hello. Maintaining a blog is not very dificult, all you need is to spend some time from time to time to add information in it. The most important is the idea and how are you going to realize it. Do not worry if in the beginning the visitors count is not high – it takes time for the people to find out about you and your site.