Инсталиране на broadcom-wl драйвер при Linux 3.4

На скоро излезе новата версия на Linux ядрото – 3.4. Както обикновенно в новата версия не са включени оригиналните собственически драйвери на Broadcom за някои карти – broadcom-wl. Липсата на драйверите е причинена от противоречия в лицензионните политики на свободното ядро и на собственическите драйвери. В същото време свободните драйвери, които трябва да заместят тези на Broadcom, имат много проблеми и от доста време нямат активна разработка.

Поради изброените по-горе причини, се налага инсталация на собственическите драйвери. В различните дистрибуции има различни механизми за инсталацията на драйверите, но тук ще се спра само на инсталацията от source, тъй като това е универсален метод, който може да бъде приложен на всяка дистрибуция.

За да инсталирате драйверите се нуждаете от следното:

  1. Самите драйвери – можете да ги свалите от сайта на производителя
  2. Patch, поправящ проблеми със съвместимостта между драйверите и ядра с версия по-голяма от 3.2 и 3.4. Този patch можете да свалите от тук, като той е комбиниран и съдържа и двата patch-а, които трябва да бъдат приложени за 3.2 и 3.4
  3. Development библиотеките за ядрото, което използвате
  4. Инсталиран C/C++ компилатор

Ето и стъпките, които трябва да следвате

Разархивирайте драйвера в директория по Ваш избор:

mkdir ./temp
cd ./temp
tar -xzvf ../hybrid-portsrc_x86_32-v5_100_82_112.tar.gz

Приложете patch-а:

patch src/wl/sys/wl_linux.c < ../bc_wl_complete_patch.patch

Компилирайте, инсталирайте и активирайте драйвера:

make
make install
depmod -a
modprobe wl

Инсталирането и активирането се извършват като root. Рестартирайте машината след края на последната команда. Ето връзки до patch файловете, които ще са Ви необходими:

Comments are closed.