Exchange 2010 – Отдалечен достъп чрез OutlookAnywhere, част втора – създаване на собствен Certificate Authority

За да използвате собствен Certificate Authority за да генерирате ключ за MS Exchange 2010 е необходимо да изпълните следните условия:

 1. Да имате машина с инсталиран на нея Windows 2008 Server
 2. Машината да е част от домейна в който се намира MS Exchange сървъра. Напълно възможно е MS Exchange и Certificate Authority ролите да бъдат инсталирани на една и съща машина, но ако CA (Certificate Authority) е инсталиран на отделна машина, то тя трябва да е член на същия домейн.
Continue reading »

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” 2012г.

Краен срок за кандидатсване:  26.11.2012 г. 16.30 ч.

Цел на схемата:

Привеждане на условията на труд в предприятията в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар, чрез следните примерни дейности:

 • Привеждане на условията на труд на работното място в съответствие с нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
 • Подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила чрез внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място;

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност общо, или на отделни елементи от нея;
 • Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 • Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007;
 • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. Continue reading »

Exchange 2010 – Отдалечен достъп чрез OutlookAnywhere, част първа – сървърна конфигурация

Outlook Anywhere представлява метод за връзка с MS Exchange сървър без  значение от местонахождението на машината и без необходимост от VPN. Този инструмент дава възможност да се избегне използването на IMAP и да се използва пълния потенциал на Exchange сървъра извън локалната корпоративна мрежа.

В локалната мрежа, MS Outlook се свързва с Exchange посредством RPC (remote procedure call) използвайки TCP/IP връзка. Този начин на предаване на данни е бърз и надежден в рамките на локалната мрежа, но извън локалната мрежа този метод е неприложим. Решението е или да се използва VPN или Outlook Anywhere.

За да използвате Outlook Anywhere е необходимо работните станции и сървъра да отговарят на следните изисквания:

 • Клиентската машина трябва да е с Windows XP SP2 или по-висок
 • Потребителския профил трябва да се намира на MS Exchange 2003 или по-нов пощенски сървър, работещ под MS Windows Server 2003 или по-нов.
 • Outlook WebAccess трябва да е позволен и настроен

Конфигуриране на MS Exchange

От конфигурационната конзола на MS Exchange

   1. Изберете раздела Server Configuration
   2. Изберете Client Access
   3. Изберете сървъра от списъка
   4. Изберете “Enable Outlook Anywhere”
   5. В прозореца на помощника в полето “External Host name”  въведете адреса на сървъра, който използвате за достъп до Outlook Web Access, без пътя до приложението, например ако адреса до OWA е https://mail.yourorganization.com/owa, то адреса, който трябва да въведете е mail.yourorganization.com
   6. Изберете метод на автентикация и потвърдете настройките с бутона “Enable”


За да бъде достъпна новата услуге е необходимо да отворите TCP порт 443 на защитната стена на мрежата и ако е необходимо да го пренасочите към MS Exchange сървъра. Също е важно да се отбележи, че заради това, че комуникацията между клиента и сървъра се извършва с помощта на SSL сертификати, е необходимо да имате сертификат, който да бъде разпознат от клиента. За целта можете или да използвате сертификат, създаден от TrustedCA или да инсталирате собствен CA (Certificate Authority) на сървъра за да можете да генерирате нов сертификат за Exchange сървъра. В случай, че изберете второто е необходимо да направите export на root сертификата на вашето CA и на новия Exchange сертификат, след което и двата сертификата трябва да бъдат инсталирани на всяка от клиентските машини, които ще използват Outlook Anywhere.

В следващата статия, ще обясня как точно да инсталирате собствен CA, да генерирате сертификатите и да ги инсталирате на клиентските машини.

Вие питате, ние отговаряме

Започваме нова рубрика в нашия сайт. Целта е вие да задавате въпроси, а ние да ви отговаряме. Въпросите които можете да задавате не са ограничени по тема. Ние ще направим всичко възможно за да оговорим на тях. Ето и първите въпроси и техние отговори.

Панорамна пътека Бистрица – Железница стръмна ли е?

Панорамната пътека не е стръмна и освен това е много красива. Пътеката е равна в по-гоямата си част, а там където има изкачване или слизане, е доста полегата. При разходките по нея сме виждали хора на всякакви възрасти – от малки деца до възрастни хора. Около самата пътека е пълно със скрити поляни и живописни кътчета. Пътеката пресича няколко потока, а заради гъстата гора в която е разположена е идеална за разходки през лятото. Все пак не забравяйте да си вземете шапки, вода и нещо за хапване. Освен това имайте едно на ум за дивите животни. Витоша е дом както на тревопасни, така и на хищници, но като цяло поради оживеността на пътеката, животните я отбягват.

Ако искате да видите как изглежда пътеката между Бистрица и Железница, посетете нашите галерии:

Първи сняг 2011
Витоша – панорамна пътека

Витоша, 01.01.2012
Пролет 2012

Как се прави Windows на флашка през Linux

Създаването на Windows инсталационно USB устройство е описано в нашата статия “Създаване на инсталационен USB Flash drive за Windows и Linux. Част 1 – Windows”.


IEC / ISO 31010 Управление на риска – техники за оценка на риска (IEC/ISO 31010 Risk management – Risk assessment techniques)

IEC / ISO 31010 Управление на риска – техники за оценка на риска е международен стандарт, предназначен да  бъдат отразявани текущите добри практики в областта на подбор и използване на техники за оценка на риска.

Нашият екип Ви предлага:

1. Обучение по прилагане на стандарт IEC / ISO 31010 “Управление на риска – техники за оценка на риска”

2. Оценяване на рисковете за Вашата организация, проект или дейност.

Приемаме заявки на е-mail: mm.businessconsult@gmail.com

телефони: 0889 300 103 и 0878 428 047;

лице за контакт: Мая Михайлова

Continue reading »

Стартира процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

На 28.06.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. обявяви открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

Нашият екип Ви предлага:

1.Консултантски услуги при подготовка на кандидатсващия проект
2.Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС  EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Continue reading »

Инсталиране на broadcom-wl драйвер при Linux 3.4

На скоро излезе новата версия на Linux ядрото – 3.4. Както обикновенно в новата версия не са включени оригиналните собственически драйвери на Broadcom за някои карти – broadcom-wl. Липсата на драйверите е причинена от противоречия в лицензионните политики на свободното ядро и на собственическите драйвери. В същото време свободните драйвери, които трябва да заместят тези на Broadcom, имат много проблеми и от доста време нямат активна разработка.

Поради изброените по-горе причини, се налага инсталация на собственическите драйвери. В различните дистрибуции има различни механизми за инсталацията на драйверите, но тук ще се спра само на инсталацията от source, тъй като това е универсален метод, който може да бъде приложен на всяка дистрибуция.

За да инсталирате драйверите се нуждаете от следното:

 1. Самите драйвери – можете да ги свалите от сайта на производителя
 2. Patch, поправящ проблеми със съвместимостта между драйверите и ядра с версия по-голяма от 3.2 и 3.4. Този patch можете да свалите от тук, като той е комбиниран и съдържа и двата patch-а, които трябва да бъдат приложени за 3.2 и 3.4
 3. Development библиотеките за ядрото, което използвате
 4. Инсталиран C/C++ компилатор

Ето и стъпките, които трябва да следвате

Разархивирайте драйвера в директория по Ваш избор:

mkdir ./temp
cd ./temp
tar -xzvf ../hybrid-portsrc_x86_32-v5_100_82_112.tar.gz

Приложете patch-а:

patch src/wl/sys/wl_linux.c < ../bc_wl_complete_patch.patch

Компилирайте, инсталирайте и активирайте драйвера:

make
make install
depmod -a
modprobe wl

Инсталирането и активирането се извършват като root. Рестартирайте машината след края на последната команда. Ето връзки до patch файловете, които ще са Ви необходими:

Nvidia Optimus и Linux

Nvidia Optimus TechnologyBumblebee ProjectNvidia Optimus е технология, която позволява намалена консумация на енергия при преносимите компютри, като в същото време позволява използването на мощна видео карта за приложения като игри или такива за 3D графика. Optimus се състои от две части – Intel GMA вградена графична карта и Nvidia графична карта. Когато на системата се изпълняват приложения, които не натоварват особенно графичната система (например текстообработка, интернет), системата използва вградената видео карта. В случай, че е необходима обработка на тежка графика, системата автоматично активира и използва по-мощната Nvidia карта.

Тази технология работи отлично под Windows, но за съжаление от Nvidia обявиха, че нямат намерение да поддържат Linux базирани системи. Поради това беше започнат проекта Bumblebee. Bumblebee представлява група от програми, които реализират превключването между вградената и дискретната (Nvidia) карта в системата.

Тъй като по подразбиране дискретната карта се включва заедно със стартирането на системата, ако под операционната система няма софтуер който да я управлява, то картата остава активна. Това води до различни нежелани последствия, като най-често срещаните са повишена температура на системата и намалена продължителност на работата при захранване от батерия.

Проектът Bumblebee решава тези проблеми и поддържа различни линукс дистрибуции. Ето как да го инсталирате под някои от тях:

Continue reading »

The Piano Guys

Наскоро попаднах на изпълненията на “The Piano Guys”. Това са двама изключителни музиканти – Джон Шмид (пианист) и Стивън Шарп Нелсън (виолончелист). Заедно с тях работят и Пол Андерсън, Тел Стюард и Ал Ван Дер Беек – екипът който им помага да осъществят невероятните клипове към парчетата.

Да ги нарека виртуози би било малко. Оставям на вас да предцените.

 

С пожелания за весели празници от екипа на ММ Бизнес Консулт.

 

Moonlight – Electric Cello (Inspired by Beethoven)

The Cello Song – Bach is back (with 7 more cellos)

Michael Meets Mozart – 1 Piano, 2 Guys, 100 Cello Tracks

Cello Wars (Star Wars Parody) Lightsaber Duel

Somewhere Over the Rainbow/Simple Gifts (Piano/Cello Cover)

Beethoven’s 5 Secrets – OneRepublic (Cello/Orchestral Cover)

Coldplay – Paradise (Peponi) African Style (Piano/Cello Cover) – The Piano Guys ft. Alex Boye


The Piano Guys

Нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие”

Новата схема за безвъзмездна финансова помощ е насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините (конкретни бенефициенти) ще имат възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Схемата се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” .

Continue reading »

Previous Entries Next Entries