За нас

 ММ БИЗНЕС КОНСУЛТ е сайт на консултантска организация, създадена през 2010г.

Нашият стремеж е да съдействаме ефективно за развитието и растежа на бизнес организациите и организациите от публичния сектор, чрез осигуряване на експертна подкрепа за подобряване на тяхната конкурентоспособност.

Нашият екип предоставя на своите клиенти качествени консултантски услуги в следните направления:

 1. Разработване, внедряване и поддръжка на Системи за управление, съгласно изискванията на международните стандарти. Миграция, диагностика, актуализация и анализ на съществуващи Системи за управление.
 2. Провеждане на вътрешни одити на управленски системи, съгласно изискванията на стандарт ISO 19011:2011.
 3. Консултиране на клиенти при кандидатстване и реализиране на проекти по програми, финансирани от Европейски програми.
 4. IT услуги:
 • Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на Windows, Linux и Unix базирани сървъри и работни станции.
 • Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на мрежово обурудване като суичове и рутери,  включително изграждане на мрежови решения, базирани на Open Source софтуер.
 • Оптимизация на съществуващи мрежи.
 • Изграждане и поддръжка на web сайтове, както с готови системи за управление на съдържанието, така и със създаване на уникала система за управление на съдържанието според нуждите на клиента. Изграждане на вътрешни информационни портали, инвентарни системи и др.
 • Изграждане и поддръжка на бази от данни за нуждите на клиента.
 • Изграждане на софтуерни приложения според нуждите на клиента.
 • Изготвяне на стратегия и миграция на съществуващата инфраструктура към по-нови машини или софтуерни приложения.
 • Изготвяне и внедряване на бекъп стратегии.
 • Изготвяне и внедряване на стратегии за защита на данните на клиента.
 • Поддръжка на вече съществуващи сървъри, приложения, сайтове или мрежово обурудване.
 • Обучение на персонала за работа с нови или съществуващи системи.

Контакти

Управител: Мая Михайлова
E-mail: mm.businessconsult@gmail.com
Телефони: 0889 300 103; 0878 428 047

[contact_form lang=en]